Olika begravningstraditioner
Mångreligiositet och sekularitet

Alla kyrkogårdar och begravningsplatser i Sverige är så kallade ”allmänna begravningsplatser” vilket innebär att alla oavsett om man tillhör ett trossamfund eller ej ska kunna gravsättas. Begravningsverksamheten är skattefinansierad och alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats i 25 år (denna gravrätt kan förlängas). Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

På Östra kyrkogården finns muslimska, judiska, katolska, ortodoxa, ahmadiyaa och evangelisk-lutherska gravkvarter. Dessutom finns det gravkvarter med en mer avskalad och sekulär karaktär. Även andra religioner och begravningstraditioner finns representerade, men det är inte alltid de syns. Många göms t.ex. i den anonyma minneslunden.

En stor del av den svenska befolkningen är sekulär, det vill säga att man inte är troende. Det finns i dagsläget inte några särskilda gravkvarter för de som inte är troende, men  minneslunden och askgravlunden är utan religiösa symboler. På så sätt kan alla känna sig välkomna där.